Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Pekao S.A. V Oddział w Warszawie potwierdza iż firma PROFIL – ALU (…) była wykonawcą zabudowy powierzchni oraz prac instalacyjnych związanych z posadowieniem bankomatu w hallu głównym Dworca Centralnego w Warszawie.

Realizacja prac przebiegała terminowo, sprawnie pod względem organizacyjnym i technicznym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje solidność firmy, operatywność, zaangażowanie oraz otwartość na współpracę w trakcie realizacji prac.

Polecamy firmę PROFIL – ALU (…) jako odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera.