Referencje i nagrody

Za realizacje w Wielkiej Brytanii Firma Lineaglass otrzymała nagrodę od włoskiej firmy METRA w 15. konkursie systemu Metra – serce innowacji – sekcja zagraniczna.

Archetipi ed involucri che hanno fatto storia e segnato nuovi percorsi per l’Architettura

XV Concorso – Sistema Metra per Forme Autore

Sezione Estero

il cuore dell’innovazione

Bruno Bertoli
II Presidente

Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Pekao S.A. V Oddział w Warszawie potwierdza iż firma PROFIL – ALU (…) była wykonawcą zabudowy powierzchni oraz prac instalacyjnych związanych z posadowieniem bankomatu w hallu głównym Dworca Centralnego w Warszawie.

Realizacja prac przebiegała terminowo, sprawnie pod względem organizacyjnym i technicznym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje solidność firmy, operatywność, zaangażowanie oraz otwartość na współpracę w trakcie realizacji prac.

Polecamy firmę PROFIL – ALU (…) jako odpowiedzialnego i profesjonalnego partnera.

WARSZAWSKIE PRZEJŚCIA PODZIEMNE (…) potwierdza, że (…) firma PROFIL – ALU (…) wykonała montaż 6000 m2 ścian witrynowych i osłon w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimski i Jana Pawła II. Realizacja prac przebiegała sprawnie pod względem organizacyjnym i technicznym. Harmonogram wykonanych robót był dotrzymany (…)

Na szczególne podkreślenie zasługuje umiejętność współpracy firmy PROFIL-ALU z wykonawcami robót innych branż.

Polecamy firmę PROFIL-ALU jako partnera sprawdzonego i godnego zaufania.

Wojciech Kłosiński
Dyrektor Generalny

Firma Profil Alu (…), w latach 2003 – 2004 uczestniczyła w projekcie przebudowy Novotel Warszawa Centrum w zakresie wykonania montażu okien firmy HUECK.

Firma wykonywała również dokumentację techniczną powykonawczą.

Prace wykonywane były w czynnym obiekcie hotelowym. Były częścią skomplikowanego projektu generalnej modernizacji obiektu wysokościowego co wymagało od firmy bardzo dobrej organizacji pracy, elastyczności, dyscypliny, dbałości o bezpieczeństwo prac i rzetelności zawodowej.

W tym zakresie firma wywiązała się bez zarzutu dzięki profesjonalnemu kierownictwu oraz wykwalifikowanemu zespołowi pracowników, którzy wypełnili swoje obowiązki na wysokim poziomie technicznym w założonym terminie przewidzianym harmonogramem.

Firma może być rekomendowana jako profesjonalna, posiadająca doświadczenie w realizacji skomplikowanego przedsięwzięcia technicznego.

Barbara Mojzych
Dyrektor ds. Technicznych

Oświadczamy, że PROFIL – ALU s.c. współpracuje z nami od dwóch lat w zakresie instalacji bankomatów na terenie między innymi Warszawy, Łodzi i Lublina. Uczestniczyła w instalacji bankomatów w salonach EMPiK, sklepach Rema 1000, Biurze Maklerskim BRE, restauracji McDonald’s i innych miejscach. Przez cały ten okres współpraca z firmą PROFIL – ALU układała się bardzo dobrze. Firma odznacza się wysokim profesjonalizmem i dyspozycyjnością, a swoje zobowiązania traktuje bardzo poważnie.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się dalej.

Lidia Smoleniec
Dyrektor Regionalny

Potwierdzamy niniejszym  iż w latach 2005-2008 firma reprezentowana przez Pana Cezarego Kwiatka Profil-Alu, a później Linea Glass wykonała dla nas kilka zadań inwestycyjnych dla naszej firmy. Główne projekty to między innymi: Home Park Road, Addison Crescent, Old Church Street gdzie prace obejmowały wykonanie elewacji szklano aluminiowej, drzwi przesuwnych i okien.

Prace przebiegały sprawnie i terminowo przy użyciu najnowszych technologii.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Pana Cezarego Kwiatka jako poważnego i godnego partnera.

J. Sawicki, G. Jagielski
Elmbridge Contractors LTD

Potwierdzamy niniejszym, że firma PROFIL-ALU s.c. pomyślnie zrealizowała kontrakt podpisany ze Skanska Polska Sp. z o.o. na montaż okien w Hotelu Victoria Inter-Continental w Warszawie.

Roboty były prowadzone przy użyciu wysokiej klasy materiałów oraz nowoczesnych technologii. Ponadto firma PROFIL-ALU wypełniła swoje zobowiązania wynikające z kontraktu bardzo kompetentnie i zgodnie z zasadami kontraktu.

Nie wahamy się polecić Państwu tej firmy jako wykonawcy prac montażowych okien i jesteśmy przekonani o wysokiej jakości oferowanych usług.

Gerhard Persson
Kierownik Budowy